top of page

Ģeodēziskās izpētes darbi

Updated: May 3, 2023

Objekts Jura ielā 4 tiek sagatavots plānotajiem būvdarbiem.


131 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page